Wat is WERKR8!?

WERKR8! kort samengevat cropped-casino_kaarten.png

Werkzoekenden stellen hun eigen ‘business plan’ op – het WERKR8!-model. De werkzoekende, student of werknemer én de begeleider/coach of leerkracht krijgen zo enerzijds een duidelijk zicht op vaardigheden, wensen, randvoorwaarden, hulpbronnen, … Anderzijds werken ze ook aan een realistisch beeld over de eisen van de werkgever. Door vraag én aanbod in kaart te brengen, creëren we een extra dimensie: de meerwaarde van de kandidaat voor de werkgever. De werkzoekende komt zo tot zijn ‘sticky statement’; een p(l)akkend verhaal waarmee hij een werkgever (en zichzelf) kan overtuigen van zijn troeven. Hij weet wie hij is, wat hij kan, wat hij wil, waar hij dit wil en waarom hij dit wil.

WERKR8! transformeert op die manier werkzoekenden tot loopbaanondernemers die hun eigen loopbaan in handen nemen.

Voor wie is WERKR8! bedoeld?

WERKR8! is bedoeld voor:

 • leerkrachten en trajectbegeleiders die jongeren en werkzoekenden voorbereiden op werk.
 • zij die een manier zoeken waarop jongeren en werkzoekenden hun sterktes beter kunnen uitdrukken.
 • wie een rode draad mist door het leer- of begeleidinsgproces
 • zij die een nieuwe invalshoek zoeken waarmee werkzoekenden en leerlingen het heft zelf meer in handen nemen.

WERKR8!-model

WERKR8! is in eerste instantie een visie. We vertaalden deze visie in een praktisch begeleidingsinstrument.

WERKR8! is een kant-en-klare doos met daarin:

 • XL canvas
 • handleiding
 • sticky notes

WERKR8

Voordelen van WERKR8!

 • marktgerichte benadering: “Waarom moet een bedrijf mij in dienst nemen?”
 • het zorgt voor meer zelfkennis
 • het klaart motieven uit
 • het brengt inzicht in de verwachtingen van de arbeidsmarkt
 • het maakt een sterk verhaal op basis van wat de arbeidsmarkt vraagt en wat de kandidaat biedt
 • het zet aan tot actie
 • het is een rode draad tijdens de zoektocht naar werk